Kentsel, Bölgesel Planlama Çalışmaları

KEPEZ-SANTRAL MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen alana ilişkin hazırlanan “Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Plan 22.12.2015 - 20.01.2016 tarihleri arasında Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü İlan Panosunda 1 ay süre ile askıda kalacaktır.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih 296 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 28/04/2015-29/05/2015 tarihleri arasında askıya çıkarılan Serik İlçesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Kırcami Nazım İmar Planı
Antalya İli, Manavgat İlçesi Çeltikçi Mahallesi ve Demirciler Mahallesi mevkiinde D-400 karayolu çevresinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan
Bahtılı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli planlarda hayvanat bahçesi olarak planlı bölgenin üst ölçekli planları doğrultusunda hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Antalya İli, Manavgat İlçesi Çeltikçi Mahallesi ve Demirciler Mahallesi mevkiinde