2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Servis Ücretleri ile İlgili Duyuru
14 Eylül 2018, Cuma

UKOME Genel Kurulunun 12.09.2018 tarihli toplantısında; Antalya İl sınırları içerisinde 2018-2019 yılı eğitim öğretim döneminde uygulanacak öğrenci servis ücretlerinin;

 
Kilometre Sınırı
Yıllık Ücretler
Aylık Ücretler
0-3 km
1.395.00 TL
155.00 TL
3-6 km
1.440.00 TL
160.00 TL
6-10 km
1.575.00 TL
175.00 TL
10-15 km
1.665.00 TL
185.00 TL
 
ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ UYULACAK DİĞER ŞARTLAR
 
1. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı M.E.B.’nin 05.06.2018 tarih ve 84037561-10.06.01-E.10984894 sayılı genelgesiyle belirlemiş olduğu, (Birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 – 18 Ocak 2019, ikinci kanaat dönemi 04 Şubat 2019 – 14 Haziran 2019 ), 180 İş gününe göre yıllık olarak belirlenmiştir.
2. Resmi tatiller, sömestre (yarıyıl tatili) hesaplamalara ve fiyatlara dâhil edilmemiştir.
3. Öğrencilerin öğle yemeği için eve gidiş dönüş yaptıkları ek servisler için aylık servis ücretinin %50 sini geçmeyecek şekilde ücret alınabilir.
4. Km belirlenirken ev-okul arasındaki ana arter mesafeleri dikkate alınarak belirlenir.
5. 5 Km üzerindeki her km için 2,75 TL ilave edilir.
6. Kardeş indirimi, gerekli belgeler ibraz edildiğinde aynı servisi kullanmaları halinde %5 indirim uygulanır.
7. Servis güzergâhındaki mahallede, öğrenci sayısı 5 kişinin altına düşerse ücretler tarife fiyatının %50’sini aşmamak kaydıyla pazarlığa tabidir.
8. 180 iş günü üzerinden belirlenen yıllık ücretler, peşin veya 17 Eylül – 17 Mayıs tarihleri arasında en fazla 9 eşit taksitle ödenir.
9. Bu tarifelerde belirtilen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçları için bağlayıcı olup, belirlenen ücretlere uymayanlara ilgili mevzuat, yönetmelikler kapsamında cezai işlemler uygulanır.
10. Okul idaresi ve okul aile birlikleri tarife üzerinden herhangi bir tasarrufta bulunamazlar.
11. Tarifedeki ücretler KDV dâhil olup, gidiş- dönüş için yıllık olarak tespit edilen ücretlerdir.
12. “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri gereği servis araçlarında rehber personel bulundurulması zorunlu hallerde rehber personel ücreti aylık 50,00 TL’yi geçemez.
13. Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası ile M.E.B. Antalya İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol uygulanır.
14. Okul servis araçlarında, fiyat tarifesi bulundurulması zorunludur.