2016 yılı Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı Başarı Sıralaması Listesi
05 Aralık 2016, Pazartesi

04/07/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına  Dair Yönetmeliğe istinaden gerçekleşen yazılı  ve sözlü sınav sonucu sınav başarı  listesi sınav komisyonu tarafından tespit edilmiş olup yönetmeliğin 17. maddesi 2. fıkrası‘‘ Başarı puanı,Şube Müdürü, Müdür ve bunlarla aynı düzeydeki  kadrolara  atanacaklar  için sözlü sınav; diğer  kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak  suretiyle tespit edilir ve kurumların  resmi internet sitesinde ilan  edilir.’’  hükmü gereğince;

2016 yılı Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı Başarı Sıralaması Listesi için tıklayınız.