Zabıta Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 50 70 - (0 242) 249 50 71

Faks

(0 242) 249 50 87

Birim Yöneticisi

Muharrem KAVURKACI (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:   
a) Kendisine bağlı Müdürlüklerin görev ve personel ile ilgili denetimini yapmak,
b) Kendisine bağlı Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
c) İşyerlerinin denetimini yaptırmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,
ç) Başkanlıkça verilen emirler doğrultusunda gerekli uygulamaları yapmak,
d) Kendisine bağlı Müdürlüklerin personel, araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç duyulan personel kadrolarını belirlemek, bu konuda ilgili birimlere yazışmalar yapılmasını sağlamak,
e) Kendisine bağlı Müdürlüklerin ihtiyaca göre teşkilatlanmasını tespit edip Başkanlığa teklif etmek,
f) Kendisine bağlı Müdürlüklerin en verimli şekilde çalışması için projeler üretmek, mevzuat tasarılarını düzenleme ve yöntem yönünden incelemek.
g) Başkanlığa, bağlı Müdürlüklerin aylık ve yıllık faaliyetleri hakkında rapor ve bilgi vermek,
ğ) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılacak yıkımlarda, ilgili Belediye Başkanlıklarınca takviye personel, araç ve gereç takviyelerinin yapılmasını sağlanmak.

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Zabıta Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Zabıta Dairesi Başkanlığı - Broşürler

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Zabıta Teşkilatının Tarihçesi

Zabıta Teşkilatı Tarihçesi