Birimler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Menderes Mehmet Tevfik TÜREL

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

ASAT Genel Müdürlüğü Av.İbrahim KURT (ASAT Genel Müdürü)
Başkan Danışmanları
Başdanışman Av. Caner ŞAHİNKARA (Başdanışman)
Başkan Danışmanı Feridun UYAR (Başkan Danışmanı)
Başkan Danışmanı Mehmet URCU (Başkan Danışmanı)
Başkan Danışmanı İbrahim EVRİM (Başkan Danışmanı)
Başkan Danışmanı Mehmet YİĞİT (Başkan Danışmanı)
Başkan Danışmanı Dr. Ş. Abdurrahman ÇELİK (Başkan Danışmanı)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Ferhan ARIKAN (Teftiş Kurulu Başkanı)
İç Denetim Birimi Başkanlığı Sabri AKTAŞ (İç Denetim Birimi Başkanı)
Özel Kalem Müdürlüğü Gamze SÜRÜOĞLU KIYMAZ (Özel Kalem Müdür V.)
Protokol Şube Müdürlüğü Ali ERGİN (Şube Müdür V.)
Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü Seyfi ALBAYRAK (Şube Müdürü)

Genel Sekreter

Birol EKİCİ

Genel Sekreter

1.Hukuk Müşavirliği Av.İbrahim KURT (1.Hukuk Müşaviri)

Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)

Bedrullah ERÇİN

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcılığı (Mali)

Ahmet Alptekin CİLAVDAROĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcılığı (İdari-Sosyal)

Sanem ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yardımcısı