OLAĞANÜSTÜ Meclis Gündemi

OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

Gündemin 1.Maddesi - Açılış ve Yoklama

Gündemin 2.Maddesi