Kamu Hizmetleri Standardı

 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Envanteri Tablosu (Ek-1).

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)

 Zabıta Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu (Ek- 2)