Ekim 2019 Gündemi

EKIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

10.09.2019 Tarihli Meclis Toplantı Tutanağı

13.09.2019 Tarihli Meclis Toplantı Tutanağı

Gündemin 1.Maddesi - Açılış ve Yoklama

Gündemin 2.Maddesi

B İ L G İ L E N D İ R M E L E R :

Gündemin 3.Maddesi

Gündemin 4.Maddesi

Gündemin 5.Maddesi

K O M İ S Y O N   R A P O R L A R I:

Gündemin 6.Maddesi

Gündemin 7.Maddesi

Gündemin 8.Maddesi

Gündemin 9.Maddesi

Gündemin 10.Maddesi

Gündemin 11.Maddesi

Gündemin 12.Maddesi

Gündemin 13.Maddesi

Gündemin 14.Maddesi

Gündemin 15.Maddesi

Gündemin 16.Maddesi

Gündemin 17.Maddesi

Gündemin 18.Maddesi

Gündemin 19.Maddesi

Gündemin 20.Maddesi

Gündemin 21.Maddesi

Gündemin 22.Maddesi

Gündemin 23.Maddesi

Gündemin 24.Maddesi

Gündemin 25.Maddesi

Gündemin 26.Maddesi

Gündemin 27.Maddesi

Gündemin 28.Maddesi

Gündemin 29.Maddesi

Gündemin 30.Maddesi

Gündemin 31.Maddesi

Gündemin 32.Maddesi

Gündemin 33.Maddesi

Gündemin 34.Maddesi

Gündemin 35.Maddesi

Gündemin 36.Maddesi

Gündemin 37.Maddesi

Gündemin 38.Maddesi

Gündemin 39.Maddesi

Gündemin 40.Maddesi

Gündemin 41.Maddesi

Gündemin 42.Maddesi

Gündemin 43.Maddesi

Gündemin 44.Maddesi

Gündemin 45.Maddesi

Gündemin 46.Maddesi

Gündemin 47.Maddesi

Gündemin 48.Maddesi

Gündemin 49.Maddesi

Gündemin 50.Maddesi

T E K L İ F L E R  :

Gündemin 51.Maddesi    -    Stratejik Plan Taslağı

Gündemin 52.Maddesi

Gündemin 53.Maddesi

Gündemin 54.Maddesi

Gündemin 55.Maddesi

Gündemin 56.Maddesi

Gündemin 57.Maddesi

Gündemin 58.Maddesi

Gündemin 59.Maddesi

Gündemin 60.Maddesi

Gündemin 61.Maddesi

Gündemin 62.Maddesi

Gündemin 63.Maddesi

Gündemin 64.Maddesi

Gündemin 65.Maddesi

Gündemin 66.Maddesi

Gündemin 67.Maddesi

Gündemin 68.Maddesi

Gündemin 69.Maddesi

Gündemin 70.Maddesi

Gündemin 71.Maddesi

Gündemin 72.Maddesi

Gündemin 73.Maddesi

Gündemin 74.Maddesi

Gündemin 75.Maddesi

Gündemin 76.Maddesi

Gündemin 77.Maddesi

Gündemin 78.Maddesi

Gündemin 79.Maddesi

Gündemin 80.Maddesi

Gündemin 81.Maddesi

Gündemin 82.Maddesi

Gündemin 83.Maddesi

Gündemin 84 Maddesi

Gündemin 85.Maddesi

Gündemin 86.Maddesi

Gündemin 87.Maddesi

Gündemin 88.Maddesi

Gündemin 89.Maddesi

Gündemin 90.Maddesi

Gündemin 91.Maddesi