Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Mehmet Tevfik Türel
27 Mayıs 2015 Çarşamba
 
 
Belediye'nin Yetki ve Görevleri
Yetki Alanı
  İlçe Belediye Başkanlıkları
Organizasyon Şeması
Meclis Toplantıları
  Gündemler
  Kararlar
  Meclis Üyeleri
  Meclis Komisyonları
  Canlı Yayın
  Önceki Meclis Toplantıları
  Ocak 2015 Meclisi Toplantısı
  Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı
  Şubat 2015 Meclisi Toplantısı
  MART 2015 Meclisi Toplantısı
  2015 Mart Ayı Devam Meclisi Toplantısı
  NİSAN 2015 Meclis Toplantısı
  Nisan Ayı Meclisi Kararları ve Oylama Raporları
  NİSAN 2015 Meclisi Devam Toplantısı
  MAYIS 2015 Meclis Toplantısı
  Mayıs Ayı Meclisi Kararları ve Oylama Raporları
Encümen
ASAT
Birimler
Belediye Şirketleri
Belediye'nin Tarihçesi
  Eski Başkanlar
Etik Komisyonu
  Yönetmelik
  Etik Sözleşmesi
 
KURUMSAL  »  Birimler
     
Birimler
Yeni Sayfa 1
Zabıta Dairesi Başkanlığı
 
Genel Tanıtım
Birim Haberleri
Birim Duyuruları
Mevzuat
Başvuru Rehberi
İş Süreçleri
Sık Sorulan Sorular
Fotoğraf Galerisi
Broşürler
 
Tarihçe
Diğer Birimler :
Yeni Sayfa 1
İletişim Bilgileri
Adres : Karaalioğlu Parkı İçi ANTALYA
Telefon : (0 242) 249 50 70 - (0 242) 249 50 71
Faks : (0 242) 249 50 87
Birim Yöneticisi : Muharrem KAVURKACI (Daire Başkanı V.)
Görev ve Sorumluluklar
a) Kendisine bağlı Müdürlüklerin görev ve personel ile ilgili denetimini yapmak,
b) Kendisine bağlı Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
c) İşyerlerinin denetimini yaptırmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı
hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,
ç) Başkanlıkça verilen emirler doğrultusunda gerekli uygulamaları yapmak,
d) Kendisine bağlı Müdürlüklerin personel, araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç duyulan personel
kadrolarını belirlemek, bu konuda ilgili birimlere yazışmalar yapılmasını sağlamak,
e) Kendisine bağlı Müdürlüklerin ihtiyaca göre teşkilatlanmasını tespit edip Başkanlığa teklif
etmek,
f) Kendisine bağlı Müdürlüklerin en verimli şekilde çalışması için projeler üretmek, mevzuat
tasarılarını düzenleme ve yöntem yönünden incelemek.
g) Başkanlığa, bağlı Müdürlüklerin aylık ve yıllık faaliyetleri hakkında
rapor ve bilgi vermek,
ğ) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılacak yıkımlarda, ilgili Belediye Başkanlıklarınca takviye
personel, araç ve gereç takviyelerinin yapılmasını sağlanmak.

a) Kendisine bağlı Müdürlüklerin görev ve personel ile ilgili denetimini yapmak,

b) Kendisine bağlı Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

c) İşyerlerinin denetimini yaptırmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,

ç) Başkanlıkça verilen emirler doğrultusunda gerekli uygulamaları yapmak,

d) Kendisine bağlı Müdürlüklerin personel, araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç duyulan personelkadrolarını belirlemek, bu konuda ilgili birimlere yazışmalar yapılmasını sağlamak,

e) Kendisine bağlı Müdürlüklerin ihtiyaca göre teşkilatlanmasını tespit edip Başkanlığa teklifetmek,

f) Kendisine bağlı Müdürlüklerin en verimli şekilde çalışması için projeler üretmek, mevzuattasarılarını düzenleme ve yöntem yönünden incelemek,

g) Başkanlığa, bağlı Müdürlüklerin aylık ve yıllık faaliyetleri hakkındarapor ve bilgi vermek,

ğ) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılacak yıkımlarda, ilgili Belediye Başkanlıklarınca takviyepersonel, araç ve gereç takviyelerinin yapılmasını sağlanmak.

Bağlı Birimler
Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü
Koordinasyon Zabıta Şube Müdürlüğü
Ruhsat Şube Müdürlüğü
Turizm ve Sahiller Zabıta Şube Müdürlüğü
 
İdari ve Mali İşler Zabıta Şube Müdürlüğü
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Toptancı Haller Şube Müdürlüğü
  © Copyright 2014 - Antalya Büyükşehir Belediyesi