Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Görkem Apt. No: 22/A ANTALYA

Telefon

(0 242) 346 15 70-71

Faks

(0 242) 346 15 72

Birim Yöneticisi

()

Görev ve Sorumluluklar

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:           
a) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum, yurttaşlık eğitimi, aile eğitimi, güzel sanatlar, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler ile benzeri konuları içeren eğitim çalışmaları yapmak, okuma-yazma kurs programları hazırlamak ve uygulamak,
b) Meslek öncesi eğitim ve yeni bir meslek edinme, çok yönlü iş eğitimi, endüstri içinde eğitim ve hayat boyu öğrenme konularını kapsayan mesleki ve teknik eğitim programları uygulamak, yerel düzeyde iş gücü piyasası ile ilgili araştırmalar yaparak istihdama yönelik meslek alanlarında kurslar düzenlemek ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak,
c) Eğitim ihtiyacı olan alanlarda, sosyal ve kültürel, mesleki ve teknik kurslar ile sosyal etkinlikler çerçevesinde toplantı, gezi, kampanya, kurs, seminer, konferans, yarışma, açık oturum, sergi, panel, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, gerekli şartların oluşturulması kaydıyla; yöresel, ulusal ve uluslar arası  düzeyde etkinlikler gerçekleştirmek,
d) İmkânlar ölçüsünde kitaplıklar oluşturmak, belli aralıklarla yayınlar yapmak, Millî Bayramlar, mahallî kurtuluş günleri, belirli gün ve haftalar, çevreye ait gelenek ve görenekler ile millî kültür değerlerinin tanıtılması, korunup yaşatılması yönünde çalışmalar yapmak,
e) Etkinliklerle ilgili hazırlanmış yazılı, görsel ve işitsel araçlardan belli bir program çerçevesinde kursiyerlerin yararlanmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen bilgi ağı oluşturmak, e-öğrenme uygulamalarında erişime açık bilgi kaynaklarının artırılmasını sağlamak, belediyeye bağlı olmayan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak özel eğitim gerektiren bireyler, koruma altındaki bireyler, sokak çocukları, değişik sektörlerde çalışan çocuklar, tedavi altındaki madde bağımlıları, tutuklu ve hükümlüler, rehabilitasyon merkezleri ile hastanede yatan kişilere kurs ve etkinlikler düzenlemek,
f) Emekliliğe uyum ve yaşlılara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek, aileyi geliştirmeye yönelik çocuk psikolojisi, bakımı, gelişimi, ergenlik ve gençlik psikolojisi, ev yönetimi, aile iletişimi ve benzeri konularda eğitim etkinlikleri düzenlemek, anne-babalara çocuk eğitimiyle ilgili uygulamalı kurslar düzenlemek ve bu kursiyer çocuklarının yararlanabileceği çocuk bakım ve oyun odaları oluşturmak,
g) Uzaktan eğitimle ilgili her türlü gelişmeyi takip ederek, bu tür eğitim faaliyetlerinden yararlanmak için gerekli önlemleri almak, bireylerin millî bütünleşme ve bireysel gelişimini güçlendirici, yurttaşlık hak ve ödevlerini bilinçli olarak yapmalarını sağlayıcı, demokrasi kültürünü, düşünce, kişilik ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak,
h) Yöresel özellik ve ihtiyaçlara göre; eğitim, öğretim, üretim, istihdam ve pazarlamaya yönelik çalışmalar ile nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak,
i) Özel eğitim gerektiren bireylere; gelişim özelliklerine ve bireysel yeterlilikleri doğrultusunda okuma-yazma öğretmek, bu hususta bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, aile eğitimi programları ile aile yapısını güçlendirerek toplumsal yapının korunmasını sağlamak ve bu amaçla sürekli eğitim imkânları sunmak,
j) Yaşlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata etkin olarak katılımları için eğitim çalışmaları yapmak, sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak,
k) 06 yaşından itibaren halkımızın serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânları sağlamak,
l) Kurs açılması için ilgili kuruluşlardan ve Belediye yönetiminden gerekli onayları almak, kursları planlamak, programa uygun öğreticiyi seçmek, gerekli onayları almak, puantaj ve ücret belgelerini düzenlemek,
m) Öğreticilerin çalışma ilke ve yöntemleri hakkında gerekli bilgileri vermek, eksiklerini tamamlamak, eğitim plan ve programlarını hazırlamak, öğretim materyallerini temin etmek, kurs ortamını hazırlayarak eğitim donanımını tamamlamak, eğitici eğitimleri düzenlemek,
n) Kursiyer kayıt duyurularını yapmak, kayıtları almak, eğitim uygulamalarını ve öğreticileri denetlemek, başarısız ve sorunlu öğreticiler için gereken işlemleri yapmak
o) Kurslarla ilgili olarak protokol, işbirliği belgesi, sözleşme, rapor, proje, yönetmelik, yönerge genelge vb. belgeleri hazırlamak, kurs yerlerinin elektrik, su, gaz, telefon, internet vb. abone işlemlerini yaptırmak, kurs yerlerinin bakım onarım, boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve tamir ettirmek,
p) Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte pazar, sergi, fuar, panayır, kermes vb. etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmak.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Kursa Başvuru yapabilmek için gerekli kayıt evrakları nelerdir ?

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Eğitim Planlama Süreci İş Akış Şeması

Eğitim-Öğretim Süreci İş Akış Şeması

Mezuniyet İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Kurs Planlama Süreci İş Akış Şeması

Usta Öğretici Görev Süreci İş Akış ŞemasıSertifikasyon İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

ASMEK Kursları ücretli mi?
Kurslarımız ücretsizdir.
Asmek hangi kuruma bağlıdır?
ASMEK, Antalya Büyükşehir Belediyesi  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Kurs bitiminde sertifika veriyor musunuz?
Evet, kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz.
Bu sertifika ile iş başvurusu yapabilir miyim ?
Evet, ASMEK'ten aldığınız sertifika ile iş başvurusu yapabilirsiniz.
Yaş sınırlaması var mı ?
Kurumumuz yetişkin eğitimi verdiğinden kursiyerlerimizin 15 yaşından büyük olmaları gerekmektedir.
İki kursa birden katılabilir miyiz ?
Sosyal ve Kültürel ya da Sanat grubu kurslarından birine devam eden kursiyerler farklı alanlardan (Yabancı Dil, Bilgisayar, Meslek Kursları) 2.bir kursa kayıt yaptırabilirler.
Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

- TC Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

- Diploma Fotokopisi

- 2 adet vesikalık fotoğraf,

- 2. kademesi açılan kurslarımıza kayıt olmak için, aynı kursun 1. kademe sertifikası istenecektir.

- Bilgisayar Destekli Mobilya tasarımı, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayar Destekli Reklam ve tasarım, Bilgisayar Destekli Programlama teknikleri,Web Tasarımcısı ve Grafik Animasyon Kursları için Bilgisayar İşletmenliği sertifikası, Web Programcısı için Web Tasarımı sertifikası gerekmektedir.

- Halk oyunları, Modern Danslar, Yüz-Vücut Masajı ve Cilt Bakımı Kurs kayıtları için "sağlık raporu" ayrıca Cilt Bakımı kursu ve Yüz-Vücut Masajı için "hepatit b" raporu gerekmektedir.

- Kursa bizzat kendinizin başvurusu gerekmektedir.

ASMEK nedir ?
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) planlı, programlı ve sistemli yürütülen yaygın eğitim faaliyetleridir.
ASMEK sunduğu hizmetlerden ücret alıyor mu?
Tüm kursların tamamı ücretsizdir.
ASMEK’te kursiyer olma şartı nedir?
ASMEK’te kursiyer alt yaş sınırı 15 olup, üst yaş sınırı yoktur.
Kurs Kayıtları ne zaman başlıyor?
Talep belirleme kayıtlarımız her zaman yapılmaktadır. Kayıtlarımız her yıl Eylül ayının ilk haftasında başlamaktadır. Genel olarak pek çok branşta eğitimlerimiz Haziran ayına kadar devam etmektedir. Kurs merkezlerinde açılacak kurs programı sitede yayınlanmaktadır. Size en uygun kursu siteden seçip,kurs merkezine giderek kayıt yaptırabilirsiniz.
Kurs bitiminde sertifika veriyor musunuz?
Kurs Bitiminde modüler programdaki kursların bütün modülleri tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilmektedir. Modül tamamlayan kursiyerlere de tamamladığı modülden transkript verilmektedir. 
İki kursa birden katılabilir miyiz?

Farklı branşlarda ve katılacağınız kursların çakışmaması durumunda iki kursa birden katılabilirsiniz.

Kurslarda devam zorunluluğu var mı?

Evet. Kurslarımızda devam zorunluluğu vardır. Devamsızlıklarda MEB mevzuatı uygulanmaktadır.

Kurslar kaç kişi ile açılır?
Kurslar en az 12 kursiyerin katılmasıyla açılabilmektedir. Kurstaki kursiyer sayısı 8 ve 8’in altına düştüğünde Milli Eğitim mevzuatına göre kurs kapatılır. Bu durumda kursiyer bir hak talep edemez. Okuma-yazma kurslarında kişi sayısı şartı yoktur.
ASMEK’in diğer faaliyet alanları nelerdir?
Sergiler, seminerler, kursiyer ürünleri satışı, sosyal ve kültürel etkinlikler, sempozyumlarıdır.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü - Broşürler

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Kuruluş Amacı

1-Antalya'lıların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, statik durumdaki yeni yetenekleri keşfedip, aktif bir hale getirerek sanat dünyasına kazandırmak, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek, 

2-Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

3-Mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek, 
Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak vb. gayelerle kurulmuştur.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Müfredat

Yasal dayanaklar çerçevesinde, ASMEK te Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü yönetmelik ve esaslarına göre eğitim verilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Valiliği (İl Halk Eğitim Başkanlığı)'nin 2006 yılında imzaladıkları protokol kapsamında kurslar açılmıştır. Kurslarda verilen dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikle belirlenmektedir.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Sertifikalar

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Kurs Merkezleri

Adres:Çaybaşı Mah. 1374 Sokak No:10 Muratpaşa
Telefon:444 92 07 - 0 242 312 26 43
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Üçgen Mah.Dolapdere Cad.107 sk No:17
Telefon:444 92 07 - 0 242 243 15 43
E-mail:
Adres:Karşıyaka Mah. Yıldırım Beyazıt Cd. 3932 Sk. - Antalya
Telefon:0 242 325 41 41 - 325 41 60
E-mail:karsiyaka@asmek.org.tr
Adres:Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Blv. Oktay Tel İş Merkezi No: 75 - Antalya
Telefon:0 242 229 43 20 - 229 43 23
E-mail:konyaalti@asmek.org.tr
Adres:Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No: 304/1 Kepez/Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 325 70 10
E-mail:kepez@asmek.org.tr
Adres:Yeniköy mah. ATATÜRK cad.(Denizbank Karşısı)Döşemealtı Koordinasyon Merkezi kat:2
Telefon:444 92 07- 0 242 421 44 54
E-mail:
Adres:Karşıyaka Mah. İstiklal Cad. No:88/A-B Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 417 27 73
E-mail:varsak@asmek.org.tr
Adres:Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı No:10/ A-B Muratpaşa /Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 349 70 05
E-mail:lara@asmek.org.tr
Adres:Altınova Sinan Mah. Şalale Cad. No: 193 Kapalı Halk Pazarı Karşısı - Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 340 58 58
E-mail:altinova@asmek.org.tr
Adres:Şafak Mah. Akdeniz Sanayi Sit. 5009 Sok.97/7 Antalya
Telefon:0 242 221 61 50
E-mail:sanayi@asmek.org.tr
Adres:Macun Mahallesi İsmail Ogan Caddesi Aksu İş Merkezi No:10/1 Aksu / Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 426 27 26
E-mail:
Adres:Fakılar Mah. Külahçıoğlu Cad.(Eski HEM Binası) Akseki / Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 678 17 25
E-mail:
Adres:Şekerhane Mahallesi Fakılar Sokak Postacıoğlu Apt. No:4 Alanya / Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 512 48 25
E-mail:
Adres:Belediye Hizmet Binası K.2 Demre / Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 871 74 44
E-mail:
Adres:Özgürlük Mahallesi 2658 Sok No 37 Kepez/ Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 335 57 80
E-mail:
Adres:Elmalı Hamdi Yazır Kültür Merkezi Karyağdı Mahallesi 36 Daireler Sokak No:35 Elmalı / Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 618 53 80
E-mail:
Adres:Özgür Mah.ATATÜRK cd.Cem Paşa Cami Arkası No:36 Gündoğmuş / Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 781 24 78
E-mail:
Adres:Merkez Mahallesi Hastane Caddesi Eski Kemer Devlet Hastanesi Kemer / Antalya
Telefon:444 92 07
E-mail:
Adres:Konuksever mahallesi 786 sk. No:100 Muratpaşa / Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 313 09 08 Fax : 0 242 313 09 38
E-mail:

Adres:Konuksever mahallesi 786 sk. No:100 Muratpaşa / Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 313 09 08 Fax : 0 242 313 09 38
E-mail:


Adres:Şelale Mahallesi Hastane Caddesi No: 62 (Eski Sarılar Belediyesi Binası) Manavgat / Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 242 743 09 50
E-mail:


Adres:Meltem Mah. Dumlupınar Bulv. Basın Sitesi Kat:1 No:189/A
Telefon:444 92 07 - 0 242 238 43 81
E-mail:


Adres:Kışla Mah. 41 sokak No:12 Muratapaşa / ANTALYA
Telefon:444 92 07 - 0 243 39 23
E-mail:


Adres:Molla Yusuf Mahallesi 1418. Sokak No:7/29 Konyaaltı / Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 229 43 20
E-mail:


Adres:Yeşilbayır Mh. ATATÜRK Cd 4600 Sk. No:5 Döşemealtı / Antalya
Telefon:444 92 07 - 0 443 20 26
E-mail:

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Ürün Satış Ofisleri

DÜDEN ÜRÜN SATIŞ OFİSİ
Adres Düden Park İçi - Antalya
Telefon (0530 968 99 75)
E-mailKAPALI YOL EL EMEĞİ SATIŞ OFİSİ
Adres: Şarampol Kapalı Yol - Antalya

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Tanıtım Sunumu

Tanıtım sunumu için tıklayınız.