Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 53 30

Faks

(0 242) 249 53 45

Birim Yöneticisi

Çiğdem Hacıoğlu (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

(1) Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerindeki 30.000 m² ve üzerindeki park alanlarının yapımı ve bakımı ile kent içerisinde kalan ve Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerinin ana cadde ve bulvarların orta refüj bitkisel düzenlemesi, tretuvar ağaçlandırmaları, çimlendirme, çiçeklendirme ve bu alanların periyodik bakım kapsamına giren sulama, gübreleme, budama, ilaçlama, hasar gören bitkilerin değişimi, gerekli görülen noktalarda yeni düzenlemeler yapmak Müdürlüğümüz bünyesindeki sera ve fidanlıklarda mevsimlik çiçek, fidan ve çim üretiminin devamını sağlamak
2) İmar planı yeşil alan olarak ayrılmış alanların peyzaj projelerinin yapılmasını uygulaması ve gerekli bakımlarla korunmasını sağlamak.
3) Tarihi ve kültürel değeri olan mekanların ve rekreasyon alanların peyzaj projelerinin, Kültür Tabiat Parkları Koruma Kurulu ve Belediyemiz bünyesindeki KUDEB ile koordineli olarak hazırlanması projelerin hayata geçirilmesi ve bakım çalışmalarının yürütülmesi.
4) Belediyemizce yeni oluşturulacak yada Büyükşehir ve ilçelerinde bulunan refüj yada yeşil alanların çevre düzenlemelerinin yapılması ve bakımının sağlanması.
5) Başkanlık Makamımın görevlendirme yazısı ve yatırım planlamasında yer alan projeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale İşleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ihalelerin ilgili evraklarının ve dosyaların keşif ve metrajların süreç içerisinde yer teslimi, işe başlama, kanun yönetmelik ve şartnameler dahilinde yapılmasını, ihale dosyasının hazırlanması ihale komisyonları ve kontrol teşkilatında görev alınması.
6) Büyükşehir ve ilçelerindeki resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen şikâyet, istek ve önerileri değerlendirerek çözüm üretmek.
7) Peyzaj Mimarlığı, Ziraat Mühendisliği ya da ilgili yüksek okullarda okuyan öğrencilerin staj taleplerini değerlendirmek ve staj yapmalarını sağlamak.
8) Başkanlık binası, Antalya Büyükşehir Belediyesi birimleri, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda atölyelerimizde (bank, piknik masası, oyun grubu, park ekipmanları, evrak dolabı, masa, boya, tabela ve kaynak işleri vb. imal ettiğimiz ürünleri tamamladıktan sonra talep eden birimlere teslim etmek.   
9) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarına fidan, çim tohumu, park ekipmanları, bank, ihtiyaç duyulan proje ve bu projelerin uygulanması kapsamında kalan bitki, çim tohumu, torf, sulama malzemesi ve diğer uygulama hizmetleri ile imkanlar dahilinde bakımları konusunda hizmet vermek.
10) İlimiz dahilinde görev yapan muhtarlarımız tarafından, Büyükşehir Belediyemize iletilen talep ve şikayetlerin (MUBİM) Birimimizce değerlendirerek en kısa sürede gerekli desteği sağlamak.
11) Ana cadde ve bulvarlarda kamunun yararlandığı yeşil alanlar, parklar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, ağaçlara, fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, kesmek, budamak, çiçek koparmak, ağaçlara hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek ve tahrip etmek, bitkilere kimyasal madde sürmek ve dökmek, park ve bahçelerdeki çocuk oyun gruplarına, bank vb. kent mobilyalarına zarar vermek yada bunları zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır. Bu yasaklara uyulmaması halinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 152/1 c Maddesi (Kamu malına zarar verme suçları) gereğince cezai işlem uygulatması için gerekli raporları ve zarar maliyeti hazırlamak.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Bakım Süreci İş Akış Şeması

İhale Süreci İş Akış Şeması

İmalat Süreci İş Akış Şeması

Proje Süreci İş Akış eması

Proje ve Uygulama Süreci İş Akış Şeması

Satınalma Süreci İş Akış Şeması

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Özel mülkte bulunan ağaçların budamasını yapıyor musunuz?
Yeterli miktarda aracımız bulunmadığı için özel mülklere hizmet veremiyoruz.
Büyükşehir Belediyesine ait parklar hangileridir?
Atatürk Kültür Parkı, Atatürk Parkı, Yavuz Özcan Parkı, Karaalioğlu Parkı, Büklüdere Parkı, Düden Parkı.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü - Broşürler