Birimler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Muhittin BÖCEK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

ASAT Genel Müdürlüğü Av.İbrahim KURT (ASAT Genel Müdürü)
Başkan Danışmanları
Baş Danışman Dr. Öğr. Üyesi Cem OĞUZ (Baş Danışman)
Başkan Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Mert BATU (Başkan Danışmanı)
Başkan Danışmanı Y. Alper GÖKÇAY Şehir Plancısı (Başkan Danışmanı)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Ferhan ARIKAN (Teftiş Kurulu Başkanı)
İç Denetim Birimi Başkanlığı Sabri AKTAŞ (İç Denetim Birimi Başkanı)
Özel Kalem Müdürlüğü Burcu AY (Özel Kalem Müdürü)
Protokol Şube Müdürlüğü Tunahan DERVİŞOĞLU (Şube Müdürü)
Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü Seyfi ALBAYRAK (Şube Müdürü)

Genel Sekreter

Av. Cansel TUNCER

Genel Sekreter

1.Hukuk Müşavirliği Av.İbrahim KURT (1.Hukuk Müşaviri)

Genel Sekreter Yardımcılığı (Sosyal)

Mustafa GÜRBÜZ

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcılığı (Mali)

Ahmet Alptekin CİLAVDAROĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcılığı (İdari)

Ramazan DEMİR

Genel Sekreter Yardımcısı V.

Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)

Tuncay SARIHAN

Genel Sekreter Yardımcısı